منو

مقالات

نکات مهم طراحی ، برندینگ ، آموزش

یکی از موثرترین عناصر بر مخاطب استفاده از فضای منفی یا نگاتیو در طراحی لوگو می باشد. مخاطبان همیشه برای…