بروشور خود را به راحتی طراحی کنید

"اجازه دهید طراحان خوش ذوق ما از سراسر کشور این طراحی را برای شما انجام دهند "

آیکون چگونه کار می کند

توضیحات و سلایق خود را شرح دهید

یک مسابقه طراحی ایجاد کنید و توضحیات لازم برای شروع طراحی را در آن شرح دهید

آیکون چگونه کار می کند

ده ها طرح را بررسی کنید

به بررسی ده ها طرح ارسال شده توسط طراحان سراسر کشور بپردازید و با آنها در ارتباط باشید

آیکون چگونه کار می کند

بهترین طرح را انتخاب کنید

در پایان مسابقه از میان طرح های ارسال شده بهترین طرح را به عنوان طرح برنده انتخاب کنید

تعداد طراحان آماده کار

طراح

1101 طراح

تعداد پروژه های انجام شده

ایکون پروژه

179 پروژه

برخی از طراحی های منتخب بروشور

سلیقه ده ها طراح خوش ذوق از سراسر کشور را بررسی کنید
بهترین و زیبا ترین طرح را انتخاب کنید .

برخی از مسابقات به اتمام رسیده بروشور

با کلیک بروی پروژه های زیر می توانید از جزئیات هر مسابقه انجام شده اطلاع پیدا کنید
سطح طراحی : در دانادیزاین طراحان با توجه به سابقه کار و میزان مهارت به چهار گروه تقسیم شده اند .

مشاهده تعرفه های طراحی