پایه

تومان

  • پیش طرح : به بالا
  • قانون کپی رایت
  • فایل لایه باز
  • سطح طراحان شرکت کننده : آماتور
  • مهلت مسابقه :
  • -
  • -
  • -
سفارش

شخصی

تومان

  • پیش طرح : به بالا
  • قانون کپی رایت
  • فایل لایه باز
  • سطح طراحان شرکت کننده :متوسط
  • مهلت مسابقه :
  • -
  • -
  • -
سفارش

اداری

تومان

  • پیش طرح : به بالا
  • قانون کپی رایت
  • فایل لایه باز
  • مهلت مسابقه :
  • سطح طراحان شرکت کننده : خوب
  • دعوت از طراحان ستاره دار
  • -
  • -
سفارش

برند

تومان

  • گارانتی رضایت طرح
  • پیش طرح : به بالا
  • قانون کپی رایت
  • فایل لایه باز
  • مهلت مسابقه :
  • سطح طراحان شرکت کننده : حرفه ای
  • دعوت از طراحان ستاره دار
  • میزان اختصاصی بودن کار : 100%
سفارش

سطح طراحان : در دانا دیزاین طراحان با توجه به سابقه کار و سطح طراحی به چهار گروه تقسیم شده اند . در صورتی که می خواهید طراحان با تجربه تر بروی پروژه شما وقت بگذارند از بسته های با مبلغ جایزه بیشتر می توانید استفاده کنید .

پیش طرح :تعداد طرحی که انتظار می رود در طول دوره مسابقه از سوی طراحان سراسر کشور ارسال شود .

فایل لایه باز : تمامی فرمت های لازم جهت چاپ و یا استفاده در وب سایت

قانون کپی رایت : تمامی طرح ها توسط ناظر مسابقه بررسی خواهند شد .

گارانتی رضایت طرح : در صورتی که در زمان تعیین شده مسابقه، به طرح دلخواه خود نرسید توضیحات مسابقه دوباره اصلاح شده و مسابقه نصف زمان اولیه تمدید خواهد شد و دوباره اطلاع رسانی انجام خواهد گرفت .


یک مسابقه طراحی ایجاد کنید مشاهده نمونه کار ها