طراحی کارت برای موبایل فروشی 

طراحی کارت برای موبایل فروشی


شناسه مسابقه : 2122


برنده مسابقه

برنده مسابقه

مهلت زمان تا پایان مسابقه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : حسینی

طرح شماره :2


برنده مسابقه

عنوان پروژه

طراحی کارت برای موبایل فروشی


نکات طراحی


رنج سنی

20 الی 50 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح