طراحی لوگو سلامت دیجیتال 

طراحی لوگو سلامت دیجیتال


مبلغ جایزه : 100000 تومان


شناسه مسابقه : 2124


برنده مسابقه

برنده مسابقه

مهلت زمان تا پایان مسابقه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

نمایه طراح

نام طراح : آرت گرافیک

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : آرت گرافیک

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : آرت گرافیک

طرح شماره :6


برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :7


عنوان پروژه

طراحی لوگو سلامت دیجیتال


نکات طراحی


رنج سنی

از 25الی 75 سال


وب سایت

در مرحله طراحی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح