طراحی تراکت یادگیری زبان انگلیسی 

طراحی تراکت یادگیری زبان انگلیسی


شناسه مسابقه : 2125


برنده مسابقه

برنده مسابقه

مهلت زمان تا پایان مسابقه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

نمایه طراح

نام طراح : خاقانی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : خاقانی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :4


برنده مسابقه

عنوان پروژه

طراحی تراکت یادگیری زبان انگلیسی


نکات طراحی


رنج سنی

20 سال به بالا


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح