طراحی تراکت برای چاپ دانا 

طراحی تراکت برای چاپ دانا


شناسه مسابقه : 2132


برنده مسابقه

برنده مسابقه

مهلت زمان تا پایان مسابقه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

نمایه طراح

نام طراح : حسنلو

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : پیله ور

طرح شماره :2


برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : غلامیان

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : اعتقادی

طرح شماره :4


عنوان پروژه

طراحی تراکت برای چاپ دانا


نکات طراحی


رنج سنی

20 الی 50 سال


وب سایت

24gds.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح