طراحی لوگو شرکت بازرگانی پدیده پارت سیوان 

طراحی لوگو شرکت بازرگانی پدیده پارت سیوان


مبلغ جایزه : 300000 تومان


شناسه مسابقه : 2160


برنده مسابقه

برنده مسابقه

مهلت زمان تا پایان مسابقه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : صمدی

طرح شماره :10


برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : نادمی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : نادمی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : رمضانی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : رمضانی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : رمضانی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : حسن خانی فراهانی

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : نادمی

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : نادمی

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : نادمی

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : نادمی

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : حسن خانی فراهانی

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : عالیشاه

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : عالیشاه

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : عالیشاه

طرح شماره :40


نمایه طراح

نام طراح : AG

طرح شماره :41


نمایه طراح

نام طراح : AG

طرح شماره :42


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :43


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :44


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :45


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :46


نمایه طراح

نام طراح : نصر

طرح شماره :47


عنوان پروژه

طراحی لوگو شرکت بازرگانی پدیده پارت سیوان


نکات طراحی


رنج سنی

از 25 سال تا 75 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۳/۲۵

ضمن ارسال طرح های با نمونه کره ارسال شده ، طرح جدیدی هم با حذف کره و با خلاقیت خود طراح ارسال شود و همچنین میتوانند از ویژگیهای تصویری و متنی هم استفاده کنند


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۴/۰۱

با سلام از همه طراحانی که در این پروژه طرح ارسال کرده اند و روی این پروژه وقت گذاشتن کمال تشکر دارم موفق باشید .