طراحی کارت ویزیت گروه صنعتی مبنا ( آزمون ) 

طراحی کارت ویزیت گروه صنعتی مبنا ( آزمون )


شناسه مسابقه : 2169


برنده مسابقه

برنده مسابقه

مهلت زمان تا پایان مسابقه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

نمایه طراح

نام طراح : معین

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : مهر

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : صالح

طرح شماره :3


برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : نیکوحرف

طرح شماره :4


عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت گروه صنعتی مبنا ( آزمون )


نکات طراحی


رنج سنی

20 الی 70 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح