طراحی کارت ویزیت برای شرکت هیواتگ 

طراحی کارت ویزیت برای شرکت هیواتگ


شناسه مسابقه : 2194


برنده مسابقه

برنده مسابقه

مهلت زمان تا پایان مسابقه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : گلوی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : گلوی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : گلوی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :8


برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : نیکوحرف

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : نیکوحرف

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : نیکوحرف

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : هاشمی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : هاشمی

طرح شماره :13


عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت برای شرکت هیواتگ


نکات طراحی


رنج سنی

بزرگسال


وب سایت

www.hivatag.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۵/۰۴

فقط سایت هیوا تگ بر روی کارت ویزیت ذکر شود و نیازی به ذکر بقیه سایت ها نمیباشد سایز کارت طراحی شده را ذکر کنید