طراحی لوگو برای محصولات آزاده 

طراحی لوگو برای محصولات آزاده


مبلغ جایزه : 300000 تومان


شناسه مسابقه : 2195


برنده مسابقه

برنده مسابقه

مهلت زمان تا پایان مسابقه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : رشید

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : شیروانی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :13


برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : خدایی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : خدایی

طرح شماره :21


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای محصولات آزاده


نکات طراحی


رنج سنی

تمامی سنین


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۵/۰۵

به صورت دو زبانه طراحی شود فارسی و انگلیسی