طراحی ست اداری برای شرکت بلاد راه کهن 

طراحی ست اداری برای شرکت بلاد راه کهن


شناسه مسابقه : 2197


برنده مسابقه

برنده مسابقه

مهلت زمان تا پایان مسابقه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

نمایه طراح

نام طراح : گلوی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : گلوی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : قنبری

طرح شماره :6


برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : مظلوم

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : دهدار

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : گلوی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : گلوی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : عمرانیان

طرح شماره :11


عنوان پروژه

طراحی ست اداری برای شرکت بلاد راه کهن


نکات طراحی


رنج سنی

همه سنین


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۵/۱۳

لطفا سربرگ و پاکت A4 سربرگ و پاکت A5 پاکت نامه کارت ویزیت طراحی شود


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۵/۱۳

طراحان محترم لطفا پاکتهای A4 وA5 در اندازه های واقعی طراحی شود. و دقت شود که کارها قابلیت چاپ رو داشته باشن