طراحی کارت ویزیت برای خدمات کامپیوتری مبانی 

طراحی کارت ویزیت برای خدمات کامپیوتری مبانی


شناسه مسابقه : 2218


برنده مسابقه

برنده مسابقه

مهلت زمان تا پایان مسابقه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

نمایه طراح

نام طراح : سوهانی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :2


برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : شیرالی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : گلوی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : نیکجو

طرح شماره :6


عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت برای خدمات کامپیوتری مبانی


نکات طراحی


رنج سنی

همه اقشار


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح