طراحی لوگو برای وبسایت ادیتوپدیا (مرجع تخصصی ویرایش و ترجمه ایران) 

طراحی لوگو برای وبسایت ادیتوپدیا (مرجع تخصصی ویرایش و ترجمه ایران)


مبلغ جایزه : 120000 تومان


شناسه مسابقه : 2228


برنده مسابقه

برنده مسابقه

مهلت زمان تا پایان مسابقه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

نمایه طراح

نام طراح : صمدی

طرح شماره :1


برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : بزرکی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : علی صادقی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : اعتقادی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : نعمت الهی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : برزگر

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : شعبانی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : پتکی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : عمرانیان

طرح شماره :12


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای وبسایت ادیتوپدیا (مرجع تخصصی ویرایش و ترجمه ایران)


نکات طراحی


رنج سنی

23-50


وب سایت

اسم دقیق وبسایت: www.editopedia.com است.


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح