طراحی لوگو تایپوگرافی نان فانتزی شاطر آقا 

طراحی لوگو تایپوگرافی نان فانتزی شاطر آقا


شناسه مسابقه : 2256


برنده مسابقه

برنده مسابقه

مهلت زمان تا پایان مسابقه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :3


برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : د

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : پیرایش

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : پیرایش

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : پیرایش

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : پیرایش

طرح شماره :9


عنوان پروژه

طراحی لوگو تایپوگرافی نان فانتزی شاطر آقا


نکات طراحی


رنج سنی

تمامی سنین


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح