برترین طراحان | دانادیزاین 

20 طراح برتر دانادیزاین1 مقام Winning design آرش رحیمی طراح 4 سطح 1129000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
2 مقام Winning design لیلا محمدی طراح 4 سطح 1037000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
3 مقام Winning design امیر سعیدی طراح 4 سطح 848000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
4 مقام Winning design مسعود مقدم طراح 4 سطح 692000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
5 مقام Winning design میکائیل فردائی طراح 4 سطح 642000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
6 مقام Winning design ساناز قاسمی طراح 4 سطح 598000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
7 مقام Winning design محسن احمدی طراح 4 سطح 582000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
8 مقام Winning design راحیل همتی طراح 4 سطح 440000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
9 مقام Winning design فاطمه جعفری ندوشن طراح 3 سطح 385000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
10 مقام Winning design سعید شمس طراح 4 سطح 328000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
11 مقام Winning design محمد مهدی علیزاده طراح 2 سطح 325000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
12 مقام Winning design کیارش نصر طراح 4 سطح 315000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
13 مقام Winning design مریم فراهانی طراح 4 سطح 306000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
14 مقام Winning design احسان کشاورزی طراح 4 سطح 287000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
15 مقام Winning design یاسمین غلامی طراح 4 سطح 270000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
16 مقام Winning design فردین اوچلار طراح 4 سطح 236000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
17 مقام Winning design محمد آفاقی طراح 3 سطح 183000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
18 مقام Winning design سامان پارسا طراح 4 سطح 154000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
19 مقام Winning design اردشیر نوروزی طراح 3 سطح 115000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کار
20 مقام Winning design میلاد رکن الدینی طراح 2 سطح 105000 درآمد / تومان مشاهده نمونه کارفرصتی استثنایی برای طراحان سراسر کشور

طراحی کنید ، برنده شوید و کسب درآمد کنید . کاملا رایگان

عضو شوید!