شرایط و قوانین سفارش

آخرین ویرایش : 1396/04/20


تغییرات بروی طرح

1-پس از اتمام مسابقه و انتخاب برنده از سوی شما فایل طراحی شده قابل تغییر و یا ادیت نمی باشد.

2-تغییرات طرح فقط در زمان تعیین شده مسابقه قابل اجرا است .

3-حداکثر مهلت انتخاب و تغییرات بروی طرح یک هفته پس از پایان زمان مسابقه خواهد بود در غیر این صورت داور مسابقه طرح منتخب را انتخاب خواهد کرد.


نکات مهم

4-مسئولیت بررسی طرح از تمامی لحاظ مانند غلط املائی و... به عهده مشتری می باشد .

5-پس از شروع مسابقه امکان کنسل کردن سفارش به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد.

6- در صورت تمایل انتخاب چند برنده در مسابقه برای نفر دوم نصف مبلغ جایزه و برای نفر سوم یک سوم مبلغ جایزه باید پرداخت شود.

7-مسئولیت ثبت لوگو به عهده مشتری می باشد .


گارانتی برگشت وجه

8-1 مبلغ گارانتی شده(مبلغ جایزه) پس از گذشت 3 روز کاری از زمان درخواست شما برگشت داده خواهد شد.

8-2 در صورت هرگونه استفاده و الهام گرفتن از طرح های ارسال شده گارانتی برگشت وجه باطل خواهد شد .

8-3 در صورت انتخاب طرح برای مرحله ادیت و نهایی سازی توسط شمااین امر به منظور رضایت شما از روند مسابقه تلقی خواهد شد و گارانتی برگشت وجه باطل خواهد شد.

8-4 در خواست گارانتی برگشت وجه فقط پس از پایان مرحله ارسال طرح امکان پذیر است.

8-5 برای سفارش های کنسل شده فاکتور صادر نخواهد شد.