طراحی لوگو برای دکوراسیون خانه سبز (green home) 

طراحی لوگو برای دکوراسیون خانه سبز (green home)


شناسه مسابقه : 2165برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : دولتی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : نادمی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : داعی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : گلوی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : الواری

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : زمانی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : زمانی

طرح شماره :12


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای دکوراسیون خانه سبز (green home)


نکات طراحی


رنج سنی

از 20 تا 75


وب سایت

instagram.com/greenhome.co


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۳/۲۹

لطفا طرح های ارسای فانتزی نباشد و به لگو های مشاور املاک نزدیک نباشد لگوی خاص و سنگین باشد. با تشکر