طراحی لوگو برای شرکت تعاونی خوش طعم امیر 

طراحی لوگو برای شرکت تعاونی خوش طعم امیر


شناسه مسابقه : 2187برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : صمدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : نخعی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : رکن الدینی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : AG

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : نوروزی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : نوروزی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : نوروزی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : نوروزی

طرح شماره :21


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای شرکت تعاونی خوش طعم امیر


نکات طراحی


رنج سنی

تمامی سنین


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۵/۰۵

با سلام به صورت دو زبانه طراحی شود فارسی و انگلیسی با تشکر


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۵/۰۶

با سلام به طراحان عزیز پروژه سه روز دیگر تمدید شد لطفا کلاسیک طراحی کنید فانتزی نباشد چون برای نامه ها،سربرگ ها و... استفاده می شود .