طراحی لوگو آرتمیس 

طراحی لوگو آرتمیس


شناسه مسابقه : 2188برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :18


عنوان پروژه

طراحی لوگو آرتمیس


نکات طراحی


رنج سنی

تمامی سنین


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۵/۰۵

با سلام به طراحان عزیز این برند بیشتر برای لبنیات استفاده می شود بروی این فعالیت بیشتر کار شود . تمامی طرح ها به صورت دو زبانه باشد فارسی و انگلیسی


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۵/۰۶

دوستان برای تکمیل مسابقه پروژه سه روز دیگر تمدید کردم و فقط در حوزه لبنیات طراحی کنید باتشکر