طراحی لوگو برای محصولات آزاده 

طراحی لوگو برای محصولات آزاده


شناسه مسابقه : 2195برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :8


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای محصولات آزاده


نکات طراحی


رنج سنی

تمامی سنین


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۵/۰۵

به صورت دو زبانه طراحی شود فارسی و انگلیسی