طراحی لوگوی شرکت رنگ پرشان 

طراحی لوگوی شرکت رنگ پرشان


شناسه مسابقه : 2201برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :16


عنوان پروژه

طراحی لوگوی شرکت رنگ پرشان


نکات طراحی


رنج سنی

18-70


وب سایت

به زودی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۵/۱۶

نام انگليسي شركت Parshan Paint ميباشد