طراحی لوگو برای شرکت پیام آوران تراز 

طراحی لوگو برای شرکت پیام آوران تراز


شناسه مسابقه : 2202برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :12


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای شرکت پیام آوران تراز


نکات طراحی


رنج سنی

20 الی 70 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۵/۱۸

این طرح نمونه است ولی از پیشنهادات جالب استقبال میشود


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۵/۲۰

از این لوگو که تو همین سایت طراحی شده هم میتونید ایده بگیرید