طراحی تراکت دیجیتال برای انتشار در کانال تلگرام


شناسه مسابقه : 2221برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : فتاحی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : خالقی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : خالقی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : خالقی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : خالقی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : خاکی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : Mehrabi

طرح شماره :12


عنوان پروژه

طراحی تراکت دیجیتال برای انتشار در کانال تلگرام


نکات طراحی


رنج سنی

20 تا 40 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۶/۱۴

لطفاً به توضیحات درج شده در خصوص طرح مورد درخواست توجه بفرمائید. کمترین میزان استفاده از رنگ و طرح (طرح های شلوغ مورد نظر نیستند) به نحوی که بخش اعظم کادر سفید باشد. طرح های شلوغ زیبا نیستند. زیبایی مورد نظر این طرح در سادگی آن است.


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۶/۱۴

از لحاظ تئوری، رنگ R9 G255 B0 به عنوان رنگ مکمل صورتی پیشنهاد می شود. (نباید در استفاده از رنگ مکمل افراط کرد)