طراحی کارت ویزیت برای شرکت فنی مهندسی و ایمنی آتش نشانی ساتراپ آذر اطفا


شناسه مسابقه : 2246برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : پتکی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : هداوند

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : کاظمی

طرح شماره :12


عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت برای شرکت فنی مهندسی و ایمنی آتش نشانی ساتراپ آذر اطفا


نکات طراحی


رنج سنی

28-65


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۸/۲۳

لطفا از رنگ طلایی و سیاه استفاده شود و جزئیات بر پشت کارت درج شود