طراحی لوگو شامل نماد و نوشتار برای فروشگاه اینترنتی ساخت مارکت 

طراحی لوگو شامل نماد و نوشتار برای فروشگاه اینترنتی ساخت مارکت


شناسه مسابقه : 2252برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : پارسا

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : آفاقی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : آفاقی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : آفاقی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : آفاقی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :30


عنوان پروژه

طراحی لوگو شامل نماد و نوشتار برای فروشگاه اینترنتی ساخت مارکت


نکات طراحی


رنج سنی

20-60


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۹/۱۰

با سلام - ترجیح بر این است که نماد ساده باشد - نمونه آپلود شده را مشاهده نمایید.


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۹/۱۱

دوستان از ارسال نماد تیپیک شبیه یه ساختمان با سقف شیب دار خودداری کنید