طراحی لوگو برای شرکت ارتباطات آرتین نت (آرتین شبکه )


شناسه مسابقه : 2258برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : حاتمی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : پتکی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :13


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای شرکت ارتباطات آرتین نت (آرتین شبکه )


نکات طراحی


رنج سنی

20 سال به بالا


وب سایت

artinnet.net


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۱۰/۱۱

پیشنهاد می شود از شیر استفاده نشود.ظاهرا استفاده از شیر مسیر فعالیت را منحرف میکند.