طراحی تراکت برای آموزشگاه زبان انگلیسی


شناسه مسابقه : 2267برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : اوچلار

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : اوچلار

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : اوچلار

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : اوچلار

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : اوچلار

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : اوچلار

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : خدابنده

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : خدابنده

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : اوچلار

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :19


عنوان پروژه

طراحی تراکت برای آموزشگاه زبان انگلیسی


نکات طراحی


رنج سنی

بزرگسالان


وب سایت

خیر خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۱۰/۲۵

سلام. این تبلیغ چون برای دوره فشرده بدون کتاب زبان هست من می خواهم که عکس تعدادی دختر و پسر که کتاب ها رو رو هوا پرتاب می کنن و خیلی خوشحال از این دوره هستند در تراکت باشد.


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۱۰/۲۵

این هم یک عکس جهت بهتر درک کردن لطفا باسلیقه خود یک عکس یا وکتور مناسب انتخاب کنید باتشکر