طراحی جعبه محصول برای شرکت نوآوران الکترونیک


شناسه مسابقه : 2291برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : حاتمی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :7


عنوان پروژه

طراحی جعبه محصول برای شرکت نوآوران الکترونیک


نکات طراحی


رنج سنی

7 تا 15 سال


وب سایت

WWW.NE-IR.COM


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۰۳/۰۳

1