طراحی لوگو برای «کالج زبان های خارجی» دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام


شناسه مسابقه : 2302برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : سوهانی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : صابری

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : صابری

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : غفوری

طرح شماره :38


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای «کالج زبان های خارجی» دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام


نکات طراحی


رنج سنی

18 سال به بالا


وب سایت

http://www.imamreza.ac.ir/portal/en/


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۰۳/۲۴

دوستان عزیز طراح! سلام و ادب. اصراری بر استفاده از نمادهای متداول گنبد و گلدسته در طراحی نیست. برای القاء مفاهیم مرتبط با فرهنگ رضوی، قدری اندک می توان از نقوش و خطوط اسلیمی استفاده کرد؛ و نیز استفاده از اشکال یا لوگوهای هشت پًر هم یک گزینه ی قابل بررسی است. سربلند و برقرار باشید.


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۰۳/۲۴

سلام. لوگوی Oxford Summer Course برای دوستان طراح آپلود شد؛ در این لوگو برخی نقوش مشابه اسلیمی به کار رفته است. یا علی