طراحی جعبه خرما بروات


شناسه مسابقه : 2306برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :6


عنوان پروژه

طراحی جعبه خرما بروات


نکات طراحی


رنج سنی

تمامی سنین


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۰۴/۰۲

با سلام به طراحان از رنگ ها تیره استفاده نکنید باتشکر