طراحی کارت ویزیت شرکت پایا ماشین


شناسه مسابقه : 2316برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : حبیب الهی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : اله وردی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : جباري

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : جباري

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : اله وردی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : اله وردی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : حبیب الهی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : اله وردی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : جباري

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : جباري

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : مقدم

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : سعیدی

طرح شماره :16


عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت شرکت پایا ماشین


نکات طراحی


رنج سنی

40 به بالا


وب سایت

WWW.paya-mr.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۰۴/۱۱

سلام به همه لطفا از عكس تجهيزات در كارت ويزيت استفاده ننماييد تشكر