طراحی جلد کتاب در زمینه مشکلات زوجین و خانواده


شناسه مسابقه : 2418برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : کلاه چی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :23


عنوان پروژه

طراحی جلد کتاب در زمینه مشکلات زوجین و خانواده


نکات طراحی


رنج سنی

افراد 20 تا 50 سال که متاهل هستند. در واقع زوجینی که دچار اشتباهات رایج در ارتباطلات خود هستند.


وب سایت

http://DrRavanshenas.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۰۷/۱۷

با احترام خدمت طراحان گرامی. عنوان اصلی "زندگی آموختنی است" و عنوان فرعی" تعارضات رایج زوجین" می باشد.