طراحی لوگو برای اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی


شناسه مسابقه : 2423برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : آذریان پور

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : آذریان پور

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : عشایرپور

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : کرمی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : کشاورزی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : منوچهر

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :21


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی


نکات طراحی


رنج سنی

18 تا80


وب سایت

در حال طراحی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۰۷/۲۳

طراحان عزیز از بابت طراح های ارسالی سپاسگذاریم. اما طرح مد نظر ما کمی متفاوت تر است، این طرح ها بیشتر به یک اتحادیه سنتی شبیه می باشد . چند نمونه ایده طرح فرستادم البته فقط نوع فرمت لوگو هارو مد نظر بگیرید و این را هم در نظر بگیرید که ما شرکت یا فروشگاه نیستیم . یک اتحاده کسب و کار مجازی است که روند کاریش تماما سیستم آنلاین است و حالت سنتی ندارد. ترجیحا طرحی مدرنتر که خیلی حالت رسمی(دولتی) هم نداشته باشد و المان های مربوط به کار را هم داشته باشد.