طراحی جلد یک کتاب علمی و فنی تخصصی


شناسه مسابقه : 2456برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : ایتاش

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : سوهانی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : برخورداری

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : رضائی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :25


عنوان پروژه

طراحی جلد یک کتاب علمی و فنی تخصصی


نکات طراحی


رنج سنی

22-55 سال


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۰۸/۱۷

فایل پیوست شده (cover1) ، اصلاح و به روز رسانی شده است


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۰۸/۲۷

درود به همه طراحان عزيز طرح روي جلد بايستي خلاقيت جذب مشتري وجود داشته باشه و طراح حرفه اي و با ذوق، هرگز با گذاشتن يك عكس به همراه يك تيتر، در اين مسابقه شركت نمي كنه. مبلغ جايزه افزايش داده شده تا طرح هاي خلاقانه تون را ببينيم. منتظرم. پيروز باشيد