طراحی لوگو سایت کارناوال در زمینه گردشگری


شناسه مسابقه : 2478برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : صفایی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : صفایی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : فردائی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : صفایی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : Design Group

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : صفایی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : فراهانی

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : طالبی

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : عمرانیان

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : فرجی

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : شافعی

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : بزرکی

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :40


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :41


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :42


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :43


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :44


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :45


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :46


عنوان پروژه

طراحی لوگو سایت کارناوال در زمینه گردشگری


نکات طراحی


رنج سنی

عمومی از 10 تا 70


وب سایت

www.karnaval.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۰۹/۲۰

سلام و عرض ادب خدمت طراحان گرامی لطفا توجه داشته باشد که لوگوتایپ فارسی درخواستی همانند لوگوی فعلی که در سایت کارناوال قابل مشاهده است بصورت مستطیل افقی و با همان نسبت تقریبی طول به عرض مورد نیاز می باشد و از وقت گذاشتن روی حالات مربع و عمودی برای لوگوتایپ فارسی خودداری فرمایید . با تشکر