طراحی جلد کتاب (جایگاه رافت وخشونت در تاریخ اسلام و مسیحیت )


شناسه مسابقه : 2522برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : اکرامیان

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سجادی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : اکرامیان

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : اکرامیان

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : اکرامیان

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : علی محمدی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : Nikafkar

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :16


عنوان پروژه

طراحی جلد کتاب (جایگاه رافت وخشونت در تاریخ اسلام و مسیحیت )


نکات طراحی


رنج سنی

جوانان و محققین حوزه تاریخ و دین


وب سایت

در حال راه اندازی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۱۱/۱۹

باسلام خدمت طراحان گرامی یک ایده هم به ذهن خودم رسید که به شرح ذیل با شما به اشتراک می گذارم اگر جلد مشکی باشد میتوانند ترکیبی از صحنه جنگ صلیبی و رقص سماع را دربیاورند اگر جلد ابی کله غازی باشد می توان از گنبد فیروزه ای یک مسجد و پنجره های رنگارنگ یک‌کلیسا هم بهره برد اما خلق یک تصویر مکعب روبیک به شرح ذیل هم برای جذاب و مفهومی است جهت طراحی می توان یک مکعب روبیک هم در حال چرخیدن است و هر سطح مکعب روبیک سه تا سه تاست و روی هر قسمتش عکس یک چیزی باشد مثل جنگ صلیبی صحنه داعش و حمله اعراب و سطح دیگر مکعب روبیک که دیده می شود عکس یک سجده در حال نماز و رقص سماع و ... ضلع دیگر نماد صلیب مسیحیت و هلال اسلامی و... مکعب روبیک در حال چرخیدن است متشکرم از حسن توجه تک تک شما.یکتا


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۱۱/۱۹

باسلام خدمت طراحان گرامی یک ایده هم به ذهن خودم رسید که به شرح ذیل با شما به اشتراک می گذارم اگر جلد مشکی باشد میتوانند ترکیبی از صحنه جنگ صلیبی و رقص سماع را دربیاورند اگر جلد ابی کله غازی باشد می توان از گنبد فیروزه ای یک مسجد و پنجره های رنگارنگ یک‌کلیسا هم بهره برد اما خلق یک تصویر مکعب روبیک به شرح ذیل هم برای جذاب و مفهومی است جهت طراحی می توان یک مکعب روبیک هم در حال چرخیدن است و هر سطح مکعب روبیک سه تا سه تاست و روی هر قسمتش عکس یک چیزی باشد مثل جنگ صلیبی صحنه داعش و حمله اعراب و سطح دیگر مکعب روبیک که دیده می شود عکس یک سجده در حال نماز و رقص سماع و ... ضلع دیگر نماد صلیب مسیحیت و هلال اسلامی و... مکعب روبیک در حال چرخیدن است متشکرم از حسن توجه تک تک شما.یکتا


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۱۱/۲۵

باسلام خدمت طراحان عزیز و خوش ذوق .با توجه به مساعدت و راهنمایی مدیریت سایت مشکل رفع و طراح های زیبای شما رویت شد طبق قوانین بررسی و انتخاب خواهد شد. گرچه انتخاب سه طرح و درنهایت یک طرح نهایی به معنی ضعف دیگران نیست و شخص خوش ذوق باسلیقه اینجانب همسو بوده است و از زحمات سایرین سپاسگزار خواهم بود .