طراحی بسته بندی خرما برای شرکت الماس پارس


شناسه مسابقه : 2532برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : Parhizkari

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : Parhizkari

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :7


عنوان پروژه

طراحی بسته بندی خرما برای شرکت الماس پارس


نکات طراحی


رنج سنی

رده سنی بالای 18 سال و یا بالاتر


وب سایت

www.parsdi.eu.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح