طراحی جلد کتاب مفاهیم شیمی


شناسه مسابقه : 2543برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : کریم نسب

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : گنجی مراد

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :10


عنوان پروژه

طراحی جلد کتاب مفاهیم شیمی


نکات طراحی


رنج سنی

18 تا 20 سال (دانش آموزان کنکوری)


وب سایت

www.aca100.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۱۲/۰۹

برای پشت جلد اگر طراح فکر میکنه نیاز به عکس مولف ها هست اطلاع بده تا عکس هم ارسال کنم