طراحی لیبل کاغذی پشت چسبدار برای غذای ماهی آکواریوم به دو زبان عربی و انگلیسی


شناسه مسابقه : 2560برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : شاهزاده

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : شاهزاده

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : حسن زاده

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : Parhizkari

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : Parhizkari

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : کازرونی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : کازرونی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :26


عنوان پروژه

طراحی لیبل کاغذی پشت چسبدار برای غذای ماهی آکواریوم به دو زبان عربی و انگلیسی


نکات طراحی


رنج سنی

جوانان و بزرگسالان


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۱۲/۲۷

سایز لیبل ۱۶×۵ سانتیمتر می باشد. لطفا لیبل دو قسمت شود. یک قسمت به زبان عربی و قسمت دیگر به زبان انگلیسی اختصاص داد شود.


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۱۲/۲۷

با سلام. نوشته های لیبل بصورت کامل در فایل پی دی اف آورده شده است.


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۶/۱۲/۲۷

سلام نوشته ها روی لیبل به داخل فایل پی دی اف ارسال شده می تونید ارسال کنید