طراحی لیبل پلاستیکی پشت چسب دار برای فروشگاه اینترنتی سبزی لاین


شناسه مسابقه : 2568برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : بشیری

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : بشیری

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : بشیری

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : دهقانی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :28


عنوان پروژه

طراحی لیبل پلاستیکی پشت چسب دار برای فروشگاه اینترنتی سبزی لاین


نکات طراحی


رنج سنی

20 سال به بالا


وب سایت

www.sabziline.com/demo


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۰۱/۲۸

با سلام آن سه سایز مشخص شده در فایل pdf سایز خود بسته بندی می باشد و به طبع سایز لیبل چیزی حدود نصف سایز اصلی بسته بندی است که اندازه دقیق آن طی چند روز آینده مشخص خواهد شد. ضمنا یادآور می شوم که یک لیبل برای سه سایز مختلف به علاوه لیبلی که برای بطری عرقیجات طراحی می گردد هدف ما می باشد که برای هر محصول خودمان نام و وزن محصول را تغییر خواهیم داد. با تشکر


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۰۱/۲۸

6 دسته بندی (کلی) که در فایل pdf آمده است صرفا جهت راهنمایی می باشد و برای هر محصول نام محصول تغییر پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال: ترخون خشک یا سبزی قورمه


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۰۱/۲۸

محل لیبل روی بسته بندی در فایل پیوست آمده است.


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۰۲/۰۱

با سلام اندازه دقیق لیبل های بسته بندی 15*10و 18*15و 23*15سانتیمتر و برای بطری 20*5 سانتیمتر می باشد. طرح های لیبل به صورت شیشه ای نیز می توانند طراحی گردند. با تشکر


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۰۲/۰۲

با سلام. لطفا جمله "در روستاهای ایران بدست آمده و به اشتغال روستائیان کمک می کند" را در طراحی هاتون قرار دهید. با تشکر