طراحی جلد، عطف و پشت جلد کتاب خیابان آمریکا


شناسه مسابقه : 2626برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : بشیری

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : الماسی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : یگانه پرست

طرح شماره :32


عنوان پروژه

طراحی جلد، عطف و پشت جلد کتاب خیابان آمریکا


نکات طراحی


رنج سنی

نوجوان، جوان و بزرگسال


وب سایت

www.ghadyani.org


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۰۴/۰۴

1. این کتاب در حوزه ادبیات داستانی و موضوع مهاجرت یک مادر و دختر هایینی الاصل به آمریکا می باشد. 2. مخاطب کتاب رده سنی نوجوان و جوان می باشد. 3. خلاصه موضوع کتاب در حدود 3 صفحه در فایل بروز رسانی آپلود شده است. 4. مسابقه مذکور از طرف موسسه انتشارات قدیانی (کتاب های بنفشه) طراحی شده است. 5. یکی از مزایای این مسابقه شناسایی طراحان خلاق و صاحب سبک برای پروژه های آتی می باشد چراکه دیدگاه مجموعه کشف طراحان برتر به منظور همکاری بلند مدت برای طراحی های بعدی می باشد. چراکه در مسابقات بعدی طراحی جلد، فقط طراحان برتر به صورت تخصصی شرکت داده خواهند شد.