طراحی لیبل برای شرکت تولید کننده محصولات غذایی


شناسه مسابقه : 2653برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : تقی زاده

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : تقی زاده

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : یزدانی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : تقی زاده

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :21


عنوان پروژه

طراحی لیبل برای شرکت تولید کننده محصولات غذایی


نکات طراحی


رنج سنی

39


وب سایت

www.namiyeh.com در حال طراحی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۰۵/۰۱

ضمن پوزش بابت اشتباه – لیبل بزرگ برای سبزی های فرآوری شده : مثل قورمه و لوبیا سرخ شده و بادمجان : 130 * 90 میلیمتر میباشد (که به اشتباه 70 اعلام شده بود) و دیگری لیبل 42 * 95 میلیمتر در جلوی محصول همراه با تصویر میوه و توضیحات آن مثل آب سیب یا پرتقال و انار و ...