طراحی لوگو شرکت Securitik


شناسه مسابقه : 2725برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :27


عنوان پروژه

طراحی لوگو شرکت Securitik


نکات طراحی


رنج سنی

Companies, Hotel and organization


وب سایت

درحال آماده سازی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۰۹/۱۳

با سلام خدمت طراحان عزیز لطفا فقط روی تایپوگرافی تمرکز شود و شکلی خاص و بسیار ساده داشته باشد باز هم تاکید می شود بسیار ساده باشد. مثال یکی از حروف به شکل خاصی باشد . و از المان های مثل سپر و ... استفاده نشود باتشکر