طراحی لوگو برای موسسه آموزش مجازی


شناسه مسابقه : 2733برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :13


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای موسسه آموزش مجازی


نکات طراحی


رنج سنی

همه سنها


وب سایت

در حال آماده سازی می باشد


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۰۹/۲۰

دلم میخواد این طرحی ETOD که فرستادم تبدیل به لوگو بشه من در دبیرستان این طرح رو اجرا کردم الان یادش افتادم اما طرح دستی بود با جرئیات و من گمش کردم .