طراحی بروشور سه لت برای گروه مهندسی سوهو


شناسه مسابقه : 2747برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : پالیز

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : پالیز

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : عمرانیان

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :10


عنوان پروژه

طراحی بروشور سه لت برای گروه مهندسی سوهو


نکات طراحی


رنج سنی

20-70


وب سایت

soho24.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۴

این نمونه طرح ها سال گذشته توسط آقای تقی پور در همین سایت طراحی گردید و جذاب بود ولی ارتباط ما با طراح قطع گردید و طراحی نا تمام ماند. لطفا طرح ها , به این طراحی نزدیک باشد. متشکر


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۵

( بروشور سوهو-0۲) شش قدم با المان ها و رنگ های جذاب تری طراحی شده. از انها استفاده کنید.


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۶

یکی از تصویر فانتزی این فایل (کیفیت بالا) یا تصاویر مشابه این تصاویر که جذاب تر باشد , استفاده شود