طراحی لوگو برای نقشینو


شناسه مسابقه : 2765برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : نعمتی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : رضایی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : رضایی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :40


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :41


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :42


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :43


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :44


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :45


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :46


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :47


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :48


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :49


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :50


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :51


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :52


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :53


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :54


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :55


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :56


نمایه طراح

نام طراح : پالیز

طرح شماره :57


نمایه طراح

نام طراح : پالیز

طرح شماره :58


نمایه طراح

نام طراح : پالیز

طرح شماره :59


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :60


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :61


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای نقشینو


نکات طراحی


رنج سنی

همه سنین


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۱/۰۶

سلام و ارادت خدمت شما دوستان.اگه قراری نمادی رو درست کنین سعی کنین در قالب نقطه یا مربع باشه (مثه عکس)رنگبندی ترکیب ابی فیروزه ای ابی وسبز ابی (مثه عکس ساختمان نستعلیق)و اسمی که میتونی در هم و در کنار هم در نماد یا زیر یا در کنار نماد قرار بگیره.موفق باشید