طراحی لوگو ترکیبی برای شرکت طراحان وب افزار کارآزمای


شناسه مسابقه : 2767برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : عطارباشی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : حسن زاده

طرح شماره :26


عنوان پروژه

طراحی لوگو ترکیبی برای شرکت طراحان وب افزار کارآزمای


نکات طراحی


رنج سنی

اکثرا نسل جوان


وب سایت

در حال طراحی ...


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۱/۰۹

از دوستان عزیز خواهش میکنم لطف کنن تا پایان تاریخ97/11/11 طرح هاشون رو بفرستن.سپاس