طرح برای ادکلن جیبی


شناسه مسابقه : 2772برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : توسلی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : توسلی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : توسلی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : توسلی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : توسلی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : توسلی

طرح شماره :16


عنوان پروژه

طرح برای ادکلن جیبی


نکات طراحی


رنج سنی

تمامی رده های سنی ولی اکثرا قشر جوان


وب سایت

www.diviz.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۱/۲۴

توجه: طرح ها به گونه ای باشند که همین ۱۴ رایحه ای که مد نظر می باشد بتوان در دیگر محصولات از جمله دیودورانت،بادی اسپلش ،خوشبوکننده محیط و ... استفاده کرد.عکس همه این محصولات با لوگو قبلی در وبسایت یعنیwww.diviz.ir موجود میباشد