طراحی لوگو مهیار حساب نگار موفق


شناسه مسابقه : 2777برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :14


عنوان پروژه

طراحی لوگو مهیار حساب نگار موفق


نکات طراحی


رنج سنی

بالای ۳۰ سال


وب سایت

موجود نیست


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۲/۰۸

نمونه لوگو هایی که بنظرم خوبه را عکس فرستادم تا سلیقه ام بهتر بشناسید_ از طرح هایی که لوگو و نام شرکت ترکیب بشوند لوگو را اختصاصی میکنه